Bơm chìm giếng khoan Franklin 2HP 3Pha 4inch 150FA2S4-PEXB