Bơm hỏa tiễn 7.5HP 3 Pha 6 inch 2366119020 và 46SR5F65-0463