Bơm định lượng ProMinent Plasma

Bơm định lượng ProMinent Plasma được ứng dụng cho định lượng hóa chất theo tỷ lệ trong xử lý nước uống, nước cấp và xử lý nước thải. Châm hóa chất theo thời gian trong xử lý nước giải nhiệt, lò hơi và các công tác định lượng hóa chất khác…