Bơm chìm giếng khoan 6 inch 20HP 3Pha 65SR15F65-0964