Bơm chìm giếng khoan Franklin 3HP 1Pha 4inch 270FA3S4-PEXB