Máy bơm định lượng hóa chất điện từ Solenoid Beta

  • Dải lưu lượng: 0.74 l/h – 32 l/h
  • Áp suất: 25-2 bar