Bơm định lượng ProMinent Vario D

  • Lưu lượng: 17 ~ 120 l/h
  • Áp suất tối đa: 12 ~ 3.5 bar
  • Dẫn động bằng Motor
  • Nguồn điện: 380 V±10 %, 50/60 Hz
  • Cấp bảo vệ (chống bụi & nước): IP 65
  • Cấp cách điện: F