Bơm định lượng màng điện từ Concept Plus

  • Lưu lượng: Từ 1.1 l/h – 21.9 l/h
  • Áp suất: 16 – 1.5 bar
  • Nguồn cấp 1 pha 220V 50Hz
  • 100% sản xuất tại Đức