Máy bơm nước ngầm giếng khoan Franklin 5HP 3Pha 4inch 270FA5S4-PEXB