Cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S

Hướng dẫn cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S

Cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S

  • BƯỚC 1: Chuẩn bị dây cáp. Cắt bỏ phần vỏ bọc bên ngoài của cáp khoảng 200mm, lấy dây điện ra khoảng 200mm. Cẩn thận cắt bỏ phần vỏ cách điện của dây dẫn điện khoảng 15-20mm.
  • Bước 2: Cắt chụp cao su bảo vệ cáp. Tùy theo kích thước cáp mà cắt chụp cao su ở vị trí cho phù hợp như hình sau:

 

Cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S
Cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S
  • Bước 3: Lồng chụp cao su vào cáp. Sau khi thực hiện bước 1 cho tất cả các đầu dây, lần lượt luồn chụp cao su vào cáp. Có thể dùng 1 ít nước hay nước xà phòng để dễ luồn hơn (không dùng dầu mỡ gốc dầu).
  • Bước 4 : đấu nối. Lấy bộ hộp nối kín nước MTC-TR-3S ra, lần lượt đưa các đầu dây vào trong cầu đấu dây. Lưu ý đưa phần đã lột vỏ cách điện hết vào trong cầu đấu. dùng lục giác xiết chặt vừa đủ.
  • Bước 5: Luồn chụp cao su vào vị trí. Sau khi xiết chặt cố định cáp vào cầu đầu luồn chụp cao su vào đúng vị trí trên cầu đấu. Có thể dùng 1 ít nước hay nước xà phòng để dễ luồn hơn.
  • Bước 6: Lập lại bước 1 đến bước 5 cho 2 đầu dây còn lại trong mạng 3P 4D nhưng dùng với cầu đấu liên thông kín nước MTC-TR-B1.
Cách lắp đặt cầu đấu liên thông trụ đèn MTC-TR-3S
Cách lắp đặt cầu đấu liên thông trụ đèn MTC-TR-3S

Các bước tiếp theo

  • Đấu nối hệ thống cáp tiếp đất vào thân trụ.
  • Sắp xếp dây dẫn đưa bộ MTC-TR-3S vào thân trụ trước, dùng vít cố định vào trụ.
  • Sắp xếp dây dẫn đưa bộ MTC-TR-B1 vào thân trụ vị trí hai bên của hộp nối dây điện trụ đèn MTC-TR-3S.
  • Dùng kéo cắt đáy của chụp silicon màu đen cấp kèm theo thiết bị, luồn vào dây lên đèn. Lột bỏ phần cách điện của dây lên đèn 2.5mm2 khoảng 10mm. Dùng kìm ép coose 2 đầu cosse đực được cấp kèm theo thiết bị. Cắm đầu cosse đực vào đầu cosse cái có sẵn
Hướng dẫn cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S
Hướng dẫn cách lắp đặt hộp nối kín nước trụ đèn MTC-TR-3S

Bài viết liên quan

Trả lời