Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 0.5HP – 5HP


  • Công suất 0.4kW đến 3.7kW
  • Bơm được rác và vật chất rắn từ 5.5mm đến 9mm
  • Ứng dụng: Bơm thoát nước thải thô, bơm thoát nước ngập, xử lý nước thải vv..

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 0.5HP – 5HP

Máy bơm chìm thoát nước thải thô GOSPIN có công suất thiết kế từ 0.5HP – 5HP (0.4kW – 3.7kW). Độg cơ 2 cực với họng thoát từ 50mm – 100mm, kiểu cánh hở, dòng máy bơm thoát nước thải thô này chuyên ứng dụng bơm xử lý nước thải quy mô nhỏ hoặc lớn với hiệu suất cao. Thiết bị được trang bị bộ phận lọc rác nhằm giúp ngăn ngừa kẹt cánh bơm.

Thiết kế để sử dụng với thanh ray dẫn hướng, giúp lắp đặt và bão trì máy bơm và hệ thống máy bơm nước thải được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Xem Brochure tổng quát máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL

Thông số sản phẩm

Máy bơm nước thải thô PRORIL GOSPIN 204, 208, 308 với khả năng bơm được vật chất rắn đến 5.5mm, công suất 0.4kW, 0.75kW, họng thoát 2 inch và 3 inch

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 204, 208, 308

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 204, 208, 308

Máy bơm chìm nước thải PRORIL GOSPIN 215, 315 với khả năng bơm được vật chất rắn đến 7mm, công suất 1.5kW, họng thoát 2 inch và 3 inch

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 215, 315

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 215, 315

Máy bơm nước thải thô PRORIL GOSPIN 322, 337, và 437 với khả năng bơm được vật chất rắn đến 9mm, công suất 2.2kW, 3.7kW, họng thoát 3 inch và 4 inch

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 322, 337, 437

Máy bơm chìm thoát nước thải thô PRORIL GOSPIN 322, 337, 437