Đèn hồ bơi 12VAC – 24VAC bóng LED 1 màu hoặc đổi màu