Đèn LED âm nước và đèn hồ bơi bóng LED

Đèn LED âm nước và đèn hồ bơi bóng LED


Danh mục: Từ khóa:

Đèn LED âm nướcđèn hồ bơi bóng LED công suất từ 3W đến 36W, đèn âm nước hoặc đèn dưới nước lắp hồ bơi có thể lắp ráp theo yêu cầu, ánh sáng 1 màu hoặc đổi màu RGB, điện áp 12v hoặc 24v, nguồn và linh kiện kèm theo đèn đầy đủ.

Đèn LED âm nước và đèn hồ bơi bóng LED

Đèn LED âm nước và đèn hồ bơi bóng LED

Đèn LED âm nước có đế hoặc chôn hoặc kiểu bánh xe

STT Tên sản phẩm KÍCH THƯỚC (mm) Đơn giá
(VND)
1 ÂM NƯỚC ĐẾ 3w 85X100 320,000
2 ÂM NƯỚC ĐẾ 6w 120X120 420,000
3 ÂM NƯỚC ĐẾ 9w 145X160 520,000
4 ÂM NƯỚC ĐẾ 12w 145X160 620,000
5 ÂM NƯỚC ĐẾ 18w 180X230 800,000
6 ÂM NƯỚC ĐẾ 24w 210X240 980,000
7 ÂM NƯỚC ĐẾ 36w 230×240 1,420,000
8 ÂM BÁNH XE 6w 130 520,000
9 ÂM BÁNH XE 9w 160 620,000
10 ÂM BÁNH XE 12w 160 700,000
11 ÂM BÁNH XE 18w 180 980,000
12 ÂM NƯỚC CHÔN 3W 100 460,000
13 ÂM NƯỚC CHÔN 6W 120 540,000
14 ÂM NƯỚC CHÔN 9W 150 720,000
15 ÂM NƯỚC CHÔN 12W 150 780,000
16 ÂM NƯỚC CHÔN 18W 180 1,020,000
17 ÂM NƯỚC CHÔN 24W 180 1,120,000
Lắp ráp theo yêu cầu, Ánh sáng: 1 màu, đổi màu RGB, Điện áp: 12v, 24v

Đèn dưới nước lắp hồ bơi bóng LED

STT Tên sản phẩm KÍCH THƯỚC (mm) Đơn giá
(VND)
1 ĐÈN HỒ BƠI 9w 230 980,000
2 ĐÈN HỒ BƠI 12w 230 1,120,000
3 ĐÈN HỒ BƠI 18w 300 1,260,000
4 ĐÈN HỒ BƠI 24w 300 1,360,000
5 ĐÈN HỒ BƠI 36w 300 1,520,000
6 NGUỒN AC 12-24V 50W 550,000
7 NGUỒN AC 12-24V 100W 720,000
8 NGUỒN AC 12-24V 150W 880,000
Đèn dưới nước lắp ráp theo yêu cầu, Ánh sáng: 1 màu, đổi màu RGB, Điện áp: 12v, 24v

Hình ảnh mẫu đèn âm nước