Bơm chìm giếng khoan Franklin 3HP 1Pha 4inch 100FA3S4-PEXB