Cầu chì Omega – Ngắt mạch cầu chì – Cầu chì dòng ngắn mạch cao