Phương pháp hiệu chỉnh máy bơm định lượng dòng cơ bản

Máy bơm định lượng hóa chất ProMinent
Bơm định lượng ProMinent Vario D
Bơm định lượng ProMinent Vario D

Vấn đề đặt ra là đối với những dòng máy bơm định lượng hóa chất không hiển thị lưu lượng, áp suất  đó là những dòng bơm định lượng cơ bản thì làm thế nào để hiệu chỉnh máy bơm định lượng chính xác?

Hiệu chỉnh bơm định lượng cơ bản như thế nào?

Ví dụ: Bơm định lượng hóa chất ProMinent Concept C là bơm thuộc dòng bơm cơ bản.

Việc hiệu chỉnh (Calibration) máy bơm định lượng hóa chất dòng cơ bản sẽ cho kết quả cuối cùng là thể tích mà bơm định lượng màng đẩy đi trong 1 nhịp. Giá trị này sẽ quyết định tất cả những yếu tố khác được hiển thị trên màn hình của bơm hóa chất.

Khi Calib bơm định lượng cơ bản, ta dùng cột Calibration lắp ở đầu hút của bơm. Thông thường người ta hay lắp thiết bị Calibration box ở đầu đẩy của máy bơm định lượng để xem bơm đẩy được bao nhiêu trong một nhịp. Tuy nhiên điều này là không chính xác, vì đo ở đầu hút sẽ thể hiện chính xác lưu lượng hoạt động của bơm hơn. Để bơm chạy tự do một khoảng thời gian, sau đó đo lượng chất lỏng ở thiết bị Calibration box và dựa vào thời gian bơm hoạt động để tính toán lưu lượng bơm.

Bơm định lượng ProMinent Plasma
Bơm định lượng ProMinent dòng Plasma

Lưu ý: Phải có van đối áp ở đầu ra để kiểm soát áp suất hoạt động của quá trình.

Để dễ dàng kiểm soát quá trình định lượng của máy bơm hóa chất, có thể sử dụng bộ giảm chấn và đồng hồ đo lưu lượng (Flow meter), hoặc sử dụng thiết bị Dulco flow của ProMinent, là sản phẩm chuyên dùng đo hóa chất.

Nhà phân phối máy bơm định lượng dòng cơ bản

Ngoc Nguyen An LLC, nhà phân phối máy bơm định lượng, bơm hóa chất, bơm chìm hỏa tiễnđộng cơ chìm bơm hỏa tiễn – bơm nước thải, máy bơm chìm, bơm nước nóng vv.. các thương hiệu ProMinent, Franklin, Showfou.

Bài viết liên quan

Trả lời