Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn điều khiển biến tần

Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn điều khiển biến tần
Động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan Franklin
Động cơ máy bơm hỏa tiễn giếng khoan Franklin

Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin điều khiển bằng biến tần theo các hướng dẫn sau dựa trên các thông số thử nghiệm và/hoặc vận hành thực tế. Động cơ máy bơm hỏa tiễn thả chìm 2 dây và 3 dây 1 pha không được đề nghị sử dụng biến tần để điều khiển chạy trên các tần số khác nhau.

Cơ bản về động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn Franklin điều khiển bằng biến tần

Khả năng khởi động: Máy bơm hỏa tiễn thả chìm không nên chạy quá các thông số đã ghi trên nhãn của sản phẩm, gồm các thông số Ampe và tần số của động cơ bơm chìm hỏa tiễn

Dãy tần số: Nằm trong khoảng từ 30 Hz đến 50 Hz (Hoặc 60 Hz). Tham khảo thêm từ nhà sản xuất để biết thêm thông tin khi muốn máy bơm hoạt động vượt quá tần số đã ghi ở trên hoặc trong tài liệu hướng dẫn đã ban hành.

Điện áp/Hz: Tham khảo từ tài liệu hoặc nhãn của máy bơm nước để cài đặt các thông số cơ bản cho biết tần, gồm thông số điện áp (V) và tần số (Hz).

Cảnh báo về động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn điều khiển biến tần

Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn điều khiển biến tần
Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn điều khiển biến tần

Giới hạn dòng của động cơ: Dòng khởi động không nên vượt quá thông số dòng (A) đã ghi trong nhãn của động cơ chìm máy bơm hỏa tiễn hoặc tài liệu đính kèm, tham khảo thêm thông số bảo vệ quá tải từ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu phân phối máy bơm hỏa tiễn Franklin

Bảo vệ quá tải: Nên cài đặt thời gian ngắt trong khoảng 10 giây với dòng cao hơn 5 lần cho mỗi pha (dây), về cơ bản thì cài đặt thông số ngắt bằng trong khoảng 115% thông số dòng đã ghi cho mỗi pha.

Subtrol-Plus: Thiết bị Subtrol-Plus không hữu ích cho việc chạy bằng biến tần của động cơ chìm Franklin

Khởi động liên tục: Cho nghỉ trong khoảng thời gian 60 giây trước khi khởi động lại

Chiều dài cáp điện:

Giải nhiệt cho động cơ chìm: Động cơ máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch cần lưu lượng tối thiểu 7.26 cm/giây, 6 inch và 8 inch: 15.24 cm/giây.

Tham khảo thêm dòng sản phẩm máy bơm định lượng hóa chất

Bơm định lượng màng điện từ Concept Plus
Bơm định lượng Concept Plus

 

Bài viết liên quan

Trả lời