Cập nhật mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin áp dụng 2022

Cập nhật mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin áp dụng từ 01/04/2022

Cập nhật mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin áp dụng từ 01/04/2022, mã hàng mới thay thế cho mã cũ và sử dụng song song trong thời gian hàng trong kho vẫn còn. Thông tin thay đổi model áp dụng cho dòng guồng bơm hoả tiễn 4 inch Hi-Capacity

Tham khảo catalog và tài liệu máy bơm nước Franklin

Cập nhật mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin áp dụng từ 01/04/2022

Mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch 1 pha áp dụng từ 01/04/2022

STT MOTOR GUỒNG HP ĐIỆN ÁP Áp (m) Q
(m3/h)
I. BỘ BƠM CHÌM HỎA TIỄN FRANKLIN 4 INCH 1 PHA 220V
1 2243519204S 100FA2S4-PEXB
100FH2S4-PEXBCV 14 cánh
2 220V 70 – 40 4 – 7,5
2 2243519204S 150FA2S4-PEXB
150FH2S4-PEXBCV 09 cánh
2 220V 48 – 35 5 – 10
3 2243522604 100FH3S4-PEXBCV 22 cánh 3 220V 110 – 60 4 – 7,5
4 2243522604 150FA3S4-PEXB
150FH3S4-PEXBCV 14 cánh
3 220V 74 – 38 5 – 10
5 2243522604 270FA3S4-PEXB
270FH3S4-PEXBCV 11 cánh
3 220V 48 – 24 9 – 20

Mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin 4 inch 3 pha áp dụng từ 01/04/2022

STT MOTOR GUỒNG HP ĐIỆN ÁP Áp (m) Q
(m3/h)
II. BỘ MÁY BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN FRANKLIN 4 INCH 3 PHA 380V
1 2343259404S 100FA2S4-PEXB
100FH2S4-PEXBCV 14 cánh
2 380V 70 – 40 4 – 7,5
2 2343259404S 150FA2S4-PEXB
150FH2S4-PEXBCV 09 cánh
2 380V 48 – 35 5 – 10
3 2343262604G 100FA3S4-PEXB
100FH3S4-PEXBCV 22 cánh
3 380V 110 – 60 4 – 7,5
4 2343262604G 270FA3S4-PEXB
270FH3S4-PEXBCV 11 cánh
3 380V 48 – 23 9 – 20
5 2347278602G 200FA5S4-PEXB
200FH5S4-PEXBCV 17 cánh
5 380V 98 – 55 6 – 13
6 2347658602G 270FA5S4-PEXB 5 380V 80 – 40 9 – 20
7 2347658602G 270FA5S4-PEXB
270FH5S4-PEXBCV 19 cánh
5.5 380V 80 – 40 9 – 20
8 2347288602G 270FA7S4-PEXB
270FH7S4-PEXBCV 24 cánh
7.5 380V 102 – 50 9 – 20

Ghi chú: Ví dụ mã hàng bơm chìm giếng khoan Franklin vớii kết cấu 270FH7S4-PEXBCV thay cho mã cũ 270FA7S4-PEXB

Xuất xứ và chất lượng máy bơm nước Franklin 4 inch

Toàn bộ dòng sản phẩm bơm chìm Franklin 4inch được sản xuất tạ Mexico, hàng nhập khẩu có đầy đủ chứng từ C/O và CQ. Thời gian bảo hành tiêu chuẩn 12 tháng cho toàn bộ sản phẩm phân phối tại thị trường Việt Nam.

Với ưu điểm của công nghệ Tri-Seal áp dụng cho guồng cánh, cho phép hạt rắn có lẫn trong nước đi qua mà không gây các hư hỏng vật lý không mong muốn, giúp tăng độ bền cho thiét bị so với sản phẩm thông thường.

Động cơ chìm 4 inch với cơ chế bôi trơn bằng nước, thiết bị phù hợp sử dụng cho các ứng dụng có yêu cầu cao trong các nghành dệt nhuộm, thực phẩm vv..

Công nghệ Tri-Seal của guồng bơm 4 inch

Bài viết liên quan