Van 1 chiều TOYO – TOYO check valve – thân gang và thân đồng