Cảm biến mực nước ngầm giếng khoan SN420 Toscano Spain